FARKLI ALANLARDA OLAY YERİ GÜVENLİĞİ

Ana Sayfa » GENEL » HABERLER » FARKLI ALANLARDA OLAY YERİ GÜVENLİĞİ

Suçun niteliği ve olay yerlerinin fiziksel/çevresel özellikleri koruma tedbirlerinin de niteliğini belirler. Basit olaylarda, küçük bir şeritle alanı kontrol altına almak mümkün olabilirken, bir bomba vakasında bir veya birden fazla faktörü gözetmek gerekecektir.

polis1

1. Kapalı alanlar

Konut, işyeri, kamuya açık veya açık olmayan alanlardır. Kapalı alanlarda koruma tedbiri almak açık alanlara göre daha kolaydır. Örneğin gerektiğinde kapı ve pencereler kapatılarak tedbir alınabilir. Ancak zorunlu olmadıkça (hava koşulları, fiziksel zorluklar, tehlike vs) olay yerinin orijinal hali bozulmamalıdır. Zorunlu hallerde yapılan her türlü müdahale olay yeri inceleme uzmanlarına rapor edilmelidir. Çünkü olay yeri incelemesi açısından kapı ve pencerelerin olay sırasında açık ya da kapalı olması önemlidir. Koruma şeridi, binanın müştemilatını da (eklentilerini) kapsayacak şekilde dışarıya çekilmelidir. Binanın çevresi çok iyi kontrol altına alınmalı kaçak girişler engellenmelidir. Güvenlik açısından gerekiyorsa binanın bulunduğu sokak, yaya ve araç trafiğine kapatılmalıdır

2. Açık alanlar

Kapalı alanlara göre açık alanlarda güvenlik tedbiri almak daha zordur. Çünkü açık alanlardaki olay yerleri, daha dinamik yapıya sahiptir. Açık alanlar, yağmur, rüzgâr ve kar gibi olumsuz hava koşullarına daha fazla duyarlıdır. Dolayısıyla dış etkenlere karşı savunmasız olan açık alanların korunmasında daha fazla personele ve ekipmana ihtiyaç duyulacaktır. Yağışlı havalarda delillerin bozulmasını veya kaybolmasının engellenmesi amacıyla delillerin üzerine koruyucu bir örtü (branda, plastik örtü, vb) örtülebilir. Olumsuz hava koşullarından dolayı etkilenebilecek delillerin yerleri işaretlenmeli, gerektiğinde bir uzmanla görüşülerek tekniğine uygun bir şekilde bulunduğu yerden transfer edilmelidir. Özellikle cadde/sokak üzerinde meydana gelen ölümlü olaylarda cadde/sokağın üzerinde bulunan cesedin mutlak kaldırılması gerektiği durumlarda, cesedin bulunduğu konum tebeşirle işaretlenmek suretiyle pozisyonu tespit edildikten sonra kaldırılmalıdır.

3. Islak ve Su Altındaki Alanlar

Uygulamada zaman zaman suça ait delillerin ıslak veya su altında olduğu durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumlarda inceleme ve koruma işlemleri spesifik özellik gösterir. Bu tür olaylarda delillerin araştırılması, su ortamında bulunan delillerin yüzeye çıkarılması, özelliklerini kaybetmemesi için uygun koşullarda saklanması ve laboratuvar ortamında incelemeye alınması başlı başına bir takım prosedürlere bağlıdır. Bu nedenle bu süreçlerin tamamı gerçekleşene kadar delillerin korunması gerekir.

Uygulamada delillerin su altından yüzeye çıkarılması “balık adam” denilen su altı timleri tarafından yerine getirilmektedir. Ülkemizde bunun için özel olarak eğitilmiş polis ve sahil güvenlik timleri bulunmaktadır. Yüzeye çıkarılmış delillerin incelenmesi ise parmak izi ve olay yeri inceleme uzmanları ile laboratuvar uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Gerek su altına dalış işlemleri gerekse su ortamından delillerin yüzeye çıkarılması çok uzun zaman alan bir çalışma olduğu için sabır gerektiren titiz bir faaliyettir. Bu nedenle bu işlemleri yerine getirecek personelin gerek zihinsel olarak gerekse fiziksel olarak son derece rahat olması gerekir. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında güvenlik personeli, delilin bulunduğu alanı geniş bir perspektif ile koruma altına almalı, dışarıdan alana insan girişini engellemeli ve çalışma yürütecek personele hareket serbestîsi sağlamalıdır.

  • Murat ELLİBEŞ"Bir gül kadar güzel ol; ama dikeni kadar zalim olma. Birine öyle bir söz söyle ki ; ya yaşat ya da öldür; ama asla yaralı bırakma"
  • Murat ELLİBEŞKrallar yorgun düşünce maymunlar kendini kıral ilan ederler.... Ama şunu hiç unutmazlar kıralların gidişi zor dönüşü efsane olur..!
  • murat ellibeşßen kimsenin Canını Yakmadım Onlar Benim Ateş Olduğumu Bile Bile Geldiler.
  • yonetimhata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır! - Yunus Emre

FACEBOOKTA