OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ

Ana Sayfa » GENEL » HABERLER » OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ

Olay yeri inceleme ekibi, olay yerindeki bulunabilecek maddi suç delillerini sistemli bir şekilde araştırmak, tespit etmek, belgelemek, usulüne uygun olarak bilimsel yöntemlerle toplamak ve incelenmek üzere ilgili yerlere göndermek işlemlerini yürüten ekiptir. “Delil araştırma, delil toplama ve dokümantasyon işlemi” olmak üzere temelde üç ana görevi yerine getirir. “Delil toplama yetkilisi” de denebilir. Olay yeri inceleme konusunda özel eğitimden geçirilmiş uzman personelden oluşan ekiptir.

olayyeriebru

Bu ekipte bulunan uzmanlar; kendi aralarında görev ve iş bölümü yapmak suretiyle ekip çalışması yürütürler. Bir ekip amiri yönetiminde hareket ederler. Ekip içerisinde fotoğrafçı, plan-kroki çizimcisi, delil araştırma ve toplama görevlisi, rapor ve dosyalama sorumlusu gibi görevliler bulunur. Bu uzmanlar, yaklaşık üç ay temel eğitimden geçirilir ve belli aralıklarla geliştirme eğitimlerine tabi tutulur.

Olay yeri inceleme ekibi olay yerinin bilimsel ve teknik usullerle incelenmesinden sorumludur. Bu inceleme sonuçlarını rapor halinde ilgili birimlere ve Cumhuriyet Savcılarına iletir.

  • Murat ELLİBEŞ"Bir gül kadar güzel ol; ama dikeni kadar zalim olma. Birine öyle bir söz söyle ki ; ya yaşat ya da öldür; ama asla yaralı bırakma"
  • Murat ELLİBEŞKrallar yorgun düşünce maymunlar kendini kıral ilan ederler.... Ama şunu hiç unutmazlar kıralların gidişi zor dönüşü efsane olur..!
  • murat ellibeşßen kimsenin Canını Yakmadım Onlar Benim Ateş Olduğumu Bile Bile Geldiler.
  • yonetimhata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır! - Yunus Emre

FACEBOOKTA