OLAY YERİNİN SİSTEMATİK KORUNMASI

Ana Sayfa » GENEL » HABERLER » OLAY YERİNİN SİSTEMATİK KORUNMASI

Öncelikle olay yeri sınırlarının iyi tayin edilmesi gerekir. Olay yerinin sınırları tam ve doğru olarak tespit edilemezse koruma tedbirlerinde zafiyet ortaya çıkabilir. Olay yeri sadece suçun işlendiği dinamik alanla sınırlı değildir. Doğru ve etkin bir soruşturma yapılabilmesi için delillerin nasıl bir alana yayıldığı ve tam olarak nerelerde bulunduğu kayıt altına alınabilmelidir. Bu nedenle, olay yerlerinde delillerin yoğun bir biçimde bulunabileceği dinamik alandan başlayarak en geniş hattı içine alacak şekilde koruma tedbiri uygulanmalıdır.

1- Olayın geçtiği (suçun işlendiği ) alanın korunması

Maddi suç delillerinin yoğun ve orijinal haliyle bulunabileceği alan olması nedeniyle en kritik bölgedir. Potansiyel maddi suç delilleri yoğun olarak bu bölgede bulunur. Bu nedenle usulüne uygun korunma tedbirleri alınarak bu alan olabildiğinde yabancı unsurlardan ve çevresel koşullardan arındırılmalıdır. Bu bölge, olay yeri inceleme çalışmalarının yapılacağı alandır. Bu nedenle, uzman ekiplerden gelmeden zorunlu girişler (sağlık ve itfaiye gibi) dışında bu alana girişler engellenmelidir.

2- Olay yerinin yakın çevresinin korunması

Suçun işlendiği dinamik alanın hemen yakınındaki veya bitişindeki yerler, bu tanımın içerisinde değerlendirilir. Sınırlandırılan alanın fiziksel koşullarına göre alınacak tedbirler de farklılık gösterecektir. Örneğin kapalı alanlarda, suçun meydana geldiği dairenin bitişindeki daireler, merdiven boşlukları, müstakil binalarda bahçe, avlu gibi yerler bu alan içerisinde değerlendirilebilir. Failin içeri girmek için kullandığı giriş çıkış noktaları veya kullanmış olduğu güzergâhlar da bu alan içinde sayılabilir. Açık alanlarda ise kesin bir tanımlama yapmak çok güçtür. Genellikle olayın türüne ve şiddetine göre değişkenlik arz edebilir. Örneğin İstanbul’da 2003 yılında meydana gelen patlama olaylarında, suçun iz ve delilleri çok geniş bir alana yayılmıştı. Bir cinayet vakasında, kurbanın giysileri 3-5 m’lik bir uzaklıkta bulunabilir. Bu tip ihtimaller göz önünde bulundurularak olayın fiilen gerçekleştiği alanın yakın çevresi de güvenlik şeridi ile korum altına alınmalıdır.

3- Olay yerinin geniş çevresinin korunması

Etkin bir koruma için, olay yerlerinin en geniş hatlarıyla koruma altına alınması tavsiye edilir. Ancak bu durum, göründüğü kadar kolay değildir. Çünkü olayın niteliğini ve kapsamını tam olarak anlayabilmek kolay değildir. Olayın şiddetine göre bu tedbirin niteliği de değişecektir. Örneğin bir cinayet vakasında sadece ev ve müştemilatı, bahçesi ve yol olmak üzere 50 metrekarelik bir alan olabilirken bir patlama olayında patlamanın şiddetine göre belki de 500 metrekarelik bir alan olay yerinin geniş çevresini teşkil edecektir. Bu alanı tespit etmek ve korumak alan genişledikçe daha çok zorlaşmaktadır. Buralardaki iz ve delillerin tespit edilebilmesi için daha sistemli koruma yöntemlerinin uygulanması gereklidir. Failin kaçış yolu, olay yerine girerken kullandığı güzergâh, giriş ve çıkış noktaları, hatta kaçmak için yararlandığı vasıta gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır.Olayyerisistem

  • Murat ELLİBEŞ"Bir gül kadar güzel ol; ama dikeni kadar zalim olma. Birine öyle bir söz söyle ki ; ya yaşat ya da öldür; ama asla yaralı bırakma"
  • Murat ELLİBEŞKrallar yorgun düşünce maymunlar kendini kıral ilan ederler.... Ama şunu hiç unutmazlar kıralların gidişi zor dönüşü efsane olur..!
  • murat ellibeşßen kimsenin Canını Yakmadım Onlar Benim Ateş Olduğumu Bile Bile Geldiler.
  • yonetimhata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır! - Yunus Emre

FACEBOOKTA